Сейчас 6 гостей онлайн

Новости

W ramach projektu Nawiązanie kantaktów handlowych i biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami z Polski i Mołdawii z 20.08.2015 po 27.08.2015 odbyła się wizyta 15 polonijnych przedsiębiorców w Polsce. W ramach wizyty udało się nawiązać nowe kontakty pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami z Polski i Mołdawii, a także wzmicnić stosunki pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu. Kolejnym rezultatem wizyty stało zwiększenie wiedzy 15 przedsiębiorców pochodzenia polskiego w zakresie podstaw funduszy UE dla rozwoju przedsiębiorczości i warunków funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.

Projekt: Nawiązanie kontaktów handlowych i biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami z Polski i Mołdawii

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”. Działania projektowe są wykonane zgodnie i na podstawie Umowy nr.2/74/2015, zawartą w dniu 15 maja 2015 r. pomiędzy Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie a Stowarzyszeniem „Mołdawsko-Polski Ośrodek wspierania przedsiębiorczości”.

       Celem projektu jest: Nawiązanie i wzmocnienie stosunków biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu z Polski i firmami 15 polonijnych przedsiębiorców z Mołdawii, a także zwiększenie wiedzy 15 przedsiębiorców polskiego pochodzenia w zakresie podstaw funduszy UE dla rozwoju przedsiębiorczości i rolników na przykładzie Polski.

       Dla osiągnięcia celu projektu, w jego ramach jest realizowany wyjazd 15 polonijnych przedsiębiorców do Polski z 20.08.2015 - 27.08.2015.

 

Тренировки FC Polonus

5C 1.08.2014 г. ФК " Polonus " проводит регулярные тренировки на стадионе ,, Пищевик" р-н мясокомбината и продолжает набор в бесплатную секцию футбола детей в возрасте 11-13 лет в рамках реализации проекта “FC Polonus"– Футбольный Клуб для детей представителей Польской диаспоры в Молдавии”, финансируемый Министерством Иностранных Дел Польши, программа - " Сотрудничество с Польской диаспорой и Поляками за границей 2014".

Подробнее...

FC Polonus– Футбольный Клуб

msz-ru

fc polНаша организация, при поддержке Фонда “Помощь Полякам на Востоке” реализовывает проект “FC Polonus– Футбольный Клуб для Польской диаспоры в Молдавии”, финансируемый Министерством Иностранных Дел Польши, в рамках реализации задачи: “Сотрудничество с Польской диаспорой и Поляками за границей 2014”

Подробнее...

Набор в школу футбола

nabor fut

Всемирная Экономическая Конференция Польской Диаспоры

Конференция состоится 14-15-16 июня 2014 - в залах и садах Национальной библиотеки в Варшаве и Люблинском Воеводстве, где предусмотрены встречи с предпринимателями.

Подробнее...

Молдавско- Польский Бизнес-Форум

Кишинев , 31 марта 2014 года. Организация по Привлечению Инвестиций и Продвижению Экспорта Молдовы ( MIEPO ) организовала в партнерстве с Польским Агентством Информации и Иностранных Инвестиций (PAIiIZ) Молдавско- Польский Бизнес-Форум, в рамках визита Премьер-министра Польши, г-на Дональда Туска, в Кишинев.

Подробнее...