O  nas“Mołdawsko – Polski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Polonus” – to organizacja pozarządowa. Ośrodek został powołany 18 lutego 2004 roku przy udziale i finansowym wsparczu:

-Senatu RP

-Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”

-Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mołdawii.

Organizacja ma na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców w organizacji ich własnej działalności gospodarczej, a także pomoc firmom  chcącym nawiązać wspołpracę z przedsiębiorcami z Polski.

Podstawowe zadania naszego Ośrodka :

 1. Pomoc w rozwijaniu małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Mołdawii
 2. Wszechstronne wsparcie podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą
 3. Inicjowanie współpracy polskich i mołdawskich przedsiębiorców
 4. Orientowanie młodzieży co do możliwości zawodowych na aktualnym rynku pracy; wsparcie absolwentów.
 5. Ośrodek służy pomocą w zakresie usług doradczych, szkoleniowych oraz informacyjnych.

Dla pracodawców i biznesmenów z Polski i innych krajów, przyjeżdżających w Mołdowu z rzeczowym celem proponujemy następujące usługi:

 1. Organizacja seminariów, konferencji, prezentacji i spotkań między polskimi i mołdawskimi przedsiębiorcami
 2. Pomoc w przeprowadzeniu rozmów między mołdawskimi i polskimi biznesmenami
 3. Rezerwacja hoteli i sal dla przeprowadzenia konferencji w Bielcach i w innych miastach Mołdowy
 4. Organizacja atrakcji i poznawczego wolnego czasu dla Państwa i biznes partnera

Dla przedsiębiorców z Mołdawii proponujemy następujące usługi:

 1. Wyszukiwanie potencjalnego partnera w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
 2. Promocja Państwa towarów na rynku polskim i europejskim
 3. Pomoc w rejestracji-otwarciu i działalności (usługi księgowe i prawne) Państwa przedsiębiorstwa w Polsce.