Kontakt

Stowarzyszenie “Mołdawsko – Polski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ”

3100 Balti, Moldowa, ul. Stefan cel Mare 60A

Тel: (373 231) 23464,

e-mail: polonus@mail.ru

www.polonusmd.org